Máy cuốn tròn kết hợp máy quay chỉ bảo ôn

Thông số:
–  Độ dày tôn: 0,3 – 1mm
–  Đường kính cuốn nhỏ nhất: 70mm
–  Chạy gân bảo ôn 4mm, 6mm, 8mm
–  Động cơ: 1 pha hoặc 3 pha
Danh mục:

Mô tả

Hình ảnh: