TRANG CHỦ arrow Liên lạc arrow Thỏa thuận sử dụng
Thỏa thuận sử dụng In Thư điện tử
05 Okt 2010 - 04:24 PM

Công ty TNHH TM-SX Ánh Đông trân trọng cảm ơn và chào mừng Quý khách đến với website của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ quy định này khi Quý khách sử dụng website.

- Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.

Theo đó, tất cả mọi dữ liệu, hình ảnh, thông tin có nguồn gốc anhdong.com.vn đã được pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ bản quyền tác giả.

SỬ DỤNG NỘI DUNG TRANG WEB

- Những nội dung của trang web này, và của tất cả những trang web khác thuộc quyền kiểm soát của Công ty, một phần hay là gì khác như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những nội dung trang web khác (tập hợp thành "nội dung trang web" được bảo vệ dưới dạng bản quyền, thương hiệu và luật pháp của nước Việt Nam và các nước khác. Tất cả nội dung trang web là tài sản của Công ty hoặc những nhà phân phối nội dung hoặc khách hàng của Công ty. Tất cả nội dung của trang web này được biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và kết hợp) là tài sản riêng của Công ty và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Việc sử dụng nội dung trang web nếu không được phép có thể xâm phạm bản quyền, thương hiệu và những luật định khác. Bạn phải giữ lại tất cả bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và những thông cáo khác thuộc quyền sở hữu của bạn chứa trong nội dung trang web gốc trên bất cứ bản sao Bạn tạo ra nội dung trang web. Bạn không thể bán hoặc thay đổi nội dung trang web này hoặc tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng, phân phối hoặc nói cách khác sử dụng nội dung trang web trong bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Cách dùng nội dung trang web này trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng vì bất cứ mục đích nào đều bị ngăn cấm.

- Bạn không thể sao chép hay sửa lại mã HTML mà Công ty tạo ra để phát triển bất cứ nội dung trang web nào hoặc những trang hình thành nên bất cứ trang anhdong.com.vn nào. Nó cũng bảo vệ bởi bản quyền của Công ty.

VIỆC SỬ DỤNG TRANG CÓ THỂ CHẤP NHẬN

- Quy định chung: Những người sử dụng không thể dùng bất cứ trang anhdong.com.vn nào để truyền, phân phối, lưu trữ hoặc phá hủy vật chất, bao gồm mà không hạn chế nội dung trang web, (a) trong việc xâm phạm của bất cứ luật pháp hay nội quy thích hợp, (b) trong một phương cách xâm phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật kinh doanh hay quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm bảo mật, công khai hay những quyền cá nhân khác của người khác, hoặc (c) làm mất danh dự, tục tĩu, đe dọa, sỉ nhục hay gây thù oán.

QUI ĐỊNH AN TOÀN TRANG anhdong.com.vn

- Những người sử dụng bị ngăn cấm xâm phạm hay cố xâm phạm sự an toàn của bất cứ trang anhdong.com.vn nào, bao gồm mà không hạn chế, (a) dữ liệu truy cập không nhằm mục đích cho người sử dụng như thế hoặc đăng nhập thành một máy chủ hoăc tài khoản mà người sử dụng không có quyền truy cập, (b) cố khảo sát, quét hay kiểm tra những khe hở của một hệ thống hoặc mạng hoặc mức độ an toàn hay xác nhận mà không có quyền thích hợp, (c) cố gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng, người chủ hay mạng nào, bao gồm mà không hạn chế thông qua phương tiện cho virus vào bất cứ trang web Anhdong.com.vn nào, làm quá tải, tràn ngập, … hoặc (d) giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất cứ email hay nhóm thông tin nào. Sự xâm hại mạng hoặc sự an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm. Công ty sẽ đầu tư những hiện hữu bao gồm những xâm phạm như thế và có thể bao gồm và kết hợp với, quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến những xâm hại như thế.

NHỮNG HẠN CHẾ SỬ DỤNG ĐẶC BIỆT

- Những trang anhdong.com.vn có thể được dùng chỉ vì những mục đích luật pháp bởi những cá nhân và những doanh nghiệp tìm kiếm thông tin sản phẩm dịch vụ. Công ty đặc biệt ngăn cấm việc dùng trang web này với bất cứ mục đích nào khác, và tất cả những người sử dụng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:

Đăng bất cứ thông tin rao bán, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin về doanh nghiệp sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là của bạn.

- Sử dụng bất cứ thiết bị, phần mềm hay quy trình nào gây cản trở hoạt động thích hợp của bất cứ trang anhdong.com.vn hay bất cứ hoạt động được kiểm soát trên trang này.

- Thực hiện bất cứ những hành động nào áp đặt một lượng lớn không hợp lý hay không cân xứng trên bất cứ thiết bị của trang anhdong.com.vn.

- Nếu bạn có mật khẩu cho phép truy cập đến vùng không công khai của trang web này, việc tiết lộ hay chia sẻ mật khẩu của bạn cho bên thứ ba hoặc dùng mật khẩu của bạn vì những mục đích không được quyền.

- Tuy nhiên bất cứ điều gì liên quan đến hợp đồng có ở đây, việc dùng hay cố gắng dùng bất cứ máy móc, phần mềm, công cụ, đại lý hay thiết bị khác hoặc kỹ thuật (bao gồm mà không hạn chế các nhánh, mạng lưới, người máy hoặc những đại lý thông minh) để đánh dấu hoặc tìm ra bất cứ trang anhdong.com.vn nào khác ngoài công cụ tìm kiếm và đại lý tìm kiếm có được từ công ty trên trang anhdong.com.vn như thế và những trang khác hiện hữu trong các nhánh web của bên thứ ba (ví dụ như Netscape Navigator, Microsoft Explorer).

- Cố gắng giải mã, không biên soạn, không tương ứng hay đảo ngược bất cứ phần mềm bao gồm hay theo cách khác lập nên một phần của bất cứ trang anhdong.com.vn nào.

- Tập hợp, sao chép hay nhân đôi bằng bất cứ cách thức nào bất cứ nội dung hay thông tin của trang web nào hiện có từ trang anhdong.com.vn.

- Điều chỉnh hay nối liền với bất cứ nội dung hay thông tin của trang web nào hiện có từ trang anhdong.com.vn

- Chúng tôi đánh giá cao những thông tin từ khách hàng và rất mong nhận được những ý kiến liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và trang anhdong.com.vn. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chính sách của chúng tôi không cho phép chúng tôi chấp nhận hay xem xét những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu khác với những gì chúng tôi đặc biệt yêu cầu. Mặc dù chúng tôi xem xét thông tin phản hồi từ bạn về dịch vụ của chúng tôi nhưng xin bạn vui lòng đóng góp.

Cập nhật sau cùng ( 16 Jul 2013 - 02:07 AM )
<Trước   Sau>

  

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

  

Địa chỉ văn phòng: 87 đường số 10, KP 4, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh